Oiseaux-balades

Oiseaux-balades

Pluvianidés 


Pluvian fluviatile (Pluvianus aegyptius)