Oiseaux-balades

Oiseaux-balades

Pluvianidés 1*


Pluvian fluviatile (Pluvianus aegyptius)