Oiseaux-balades

Oiseaux-balades

Grallariidés 9


Grallaire à moustaches (Grallaria alleni)

Grallaire à nuque rousse (Grallaria nuchalis)

Grallaire à poitrine jaune (Grallaria flavotincta

Grallaire à poitrine rousse (Grallaricula ferrugineipectus)

Grallaire à tête rousse (Grallaria ruficapilla)

Grallaire de Quito (Grallaria quitensis)

Grallaire des Santa Marta (Grallaria bangsi)

Grallaire naine (Grallaricula nana)

Grallaire ocrée Grallaricula flavirostris